Müştərilərimizin ehtiyac və gözləntilərini vaxtında və arzu olunduğu şəkildə qarşılamaq üçün, quru nəqliyyatla daşıma həllərində bütün məhsul həcminə görə kompleks və ya qismən variantlar təklif edə bilər. Bir sifarişin yerinə yetirilməsi və eləcə də birdən çox sifarişlərinizin göndərilməsini nəzərdə tutan qarışıq layihələrini uğurla həyata keçiririk. Bizim prioritetimiz müştərilərin ehtiyaclarını anlamaqdır. Bu kontekstdə nəqliyyat prosesini ən faydalı hala gətirərək çevik həllər təklif edə və zəruri hallarda yükləmə sahələrini təmin edə bilərik. Sektorda lider olan ASE, geniş xidmətlər şəbəkəsi sayəsində istəklərinizə görə Orta Asiya, Avropa və Yaxın Şərqə etibarlı və sürətli çatdırılma təmin edir.

 

Road Freight from Turkey

Road Freight from Germany and from Italy

İletişim Formu