ASE şirkəti yeni layihəyə start verdi.

28.12.2021

 

www.asebazaar.com 

Dunyada online ticarətə keçid çox sürətlə yayıldığı bir dönəmdə bizim tərəfimizdən  Azərbaycan brendlərinində dunya bazarına çıxması üçün yeni, unikal online platforma ASE Bazaar yaradılmışdır. 

 


 

На сегодняшний день нами разработана уникальная платформа ASE Bazaar,которая предоставяет услуги,необходимые в новых реалиях онлайн коммерции предлагая местным Азербайджанским брендам расширить свои границы для выхода в мировой рынок.